vanaf 31.10 Happiness

soul food, La Scuola.nl

Over geluk en een gelukt leven. Een cursus waarin we aan de hand lopen van wijze mensen.

Op vier avonden laten we ons begeleiden door mensen die zelf geworsteld hebben met dit thema. Die hebben gezocht naar een vorm van leven die bij hen past, waar ze tevreden mee zijn. In deze cursus draait het om de vraag: wanneer is mijn leven een gelukt leven? (Dat was wat Aristoteles namelijk verstond onder geluk.)
Het vraagt zelfonderzoek om het leven te kunnen definiëren als gelukt, een idee over hoe we willen leven.

In onze tijd hebben de meeste mensen geen morele autoriteit die hen voorleeft hoe te leven. We moeten zelf aan de slag. Maar daarmee begint de onzekerheid: wie is dat zelf en vertrouw ik dat zelf deze klus wel toe?
Wil het leven kans van slagen krijgen, dan moeten we ons bezinnen, op weg gaan om een vorm te vinden die bij ons past. Deze praktisch filosofen helpen. Zij hebben een levenskunst ontwikkeld die wellicht kan inspireren:

Michel de Montaigne (1533-1592) had de kans (mogelijkheid en financiën) om zichzelf uitvoerig te beschrijven en illustreerde in zijn essays het belang van een eigen levensstijl. Hij benadrukte dat het oprecht genieten van je zelf het grootste goed is.

Ralph Waldo Emmerson (1803-1882) plaatst naast de zelfaanvaarding van De Montaigne zelfvertrouwen. “We zijn bang voor de waarheid, bang voor het lot, de dood en bang voor elkaar.” Hij daagt ons uit om te beginnen met het waagstuk ‘vertrouw op jezelf’.

Peter Bieri (1944) zet in zijn levenskunst de wil centraal. Binnen zekere grenzen heeft de mens de vrijheid zich de wil toe te eigenen en daarmee zichzelf te vormen. “Niet weten wat je wilt maakt je innerlijk onvrij.”

We lezen teksten van hen en reflecteren daarop: wat betekent dit voor mij?

We kunnen pas spreken van een gelukt leven vlak voor onze dood. Maar dat betekent niet dat we moeten stilvallen. Ook in het actieve leven zijn er momenten te herkennen van ‘gelukt’. Alles begint met bewustwording.
We sluiten de cursus af met Hannah Arendt (1906-1975). Zij heeft veel geschreven over leven en samenleven, over nadenken, ‘verschijnen’ (jezelf laten zien) en verantwoordelijkheid nemen over je denken, handelen en spreken. Aan de hand van een tekst van Joke Hermsen staan we stil bij het begrip nataliteit. Een mens is in staat om elke keer weer opnieuw te beginnen.

• € 95

• data:
dinsdag 31 oktober
dinsdag 14 november
dinsdag 28 november
donderdag 30 november
dinsdag 12 december

• Delft, 20.00-22.00 uur (ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer; zie Contact)

• mentor: Ria Pool Meeuwsen

• aanmelden (aub plus naam, telefoonnummer, naam en datum activiteit): welkom@academievoorlevenskunst.nl

Je hebt het al begrepen, wij beloven geen geluk en bezorgen geen geluk. Misschien krijg je een gelukservaring tijdens deze serie van gesprekken. Maar die komt helemaal uit jezelf. De enige plek waar ze ontdekt kan worden – door jou zelf. Misschien leef je iets gelukkiger na deze gesprekken, omdat je jezelf aardiger vindt of omdat je meer op jezelf vertrouwt. Maar dat is iets anders.